Nominacija Neven Šegvić – Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš, Idis Turato: Fiume Fantastika

Fenomeni grada Rijeke, predmet ove knjige i permanentan istraživački fokus sveučilišne platforme DeltaLab, interpretirani su i prezentirani u sklopu bitnih kulturnih manifestacija: izložbe Fiume Fantastika: Fenomeni grada projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture i hrvatskog nastupa „Togetherness / Togetherless“ na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2021. godine.

Nominacija Neven Šegvić – Antonija Mlikota: Zadar

Unatoč svim kritičnim pozicijama, današnji Zadar prostorno opredmećuje metodološki inteligentan i anticipirajući, u svjetskim razmjerima jedinstveni postupak urbane obnove zahvaljujući naporu i sinergiji brojnih pojedinaca koji su joj se posvetili. Ova je knjiga, rezultat dugogodišnjih istraživačkih napora, posveta toj činjenici.

TOMISLAV PREMERL – posthumno

Dr. sc. Tomislav Premerl (1939.–2018.), dipl. ing. arh. i znanstveni savjetnik, najistaknutiji je povjesničar hrvatske arhitekture internacionalnog modernizma, arhitekture između dvaju svjetskih ratova i poslije Drugog svjetskog rata. Njegovo kapitalno djelo Hrvatska moderna arhitektura između dva rata ‒ nova tradicija pionirski je iskorak u obradi i interpretaciji hrvatske moderne, a o značaju knjige svjedoče njezina… Continue reading TOMISLAV PREMERL – posthumno

„Fitting Abstraction” – Koncept hrvatskog nastupa na 14. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2014.

Već i sama činjenica da Fitting abstraction predstavlja sustavnu povijesno- teorijsku analizu hrvatske moderne arhitekture u proteklih sto godina, te da je ona po svom značaju, obimu i odjeku zasigurno jedna od do sada najvažnijih reprezentacija naše nacionalne graditeljske kulture u internacionalnom kontekstu, vjerojatno bi i sama po sebi mogla biti sasvim dostatan argument zašto… Continue reading „Fitting Abstraction” – Koncept hrvatskog nastupa na 14. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2014.

Nedovršene modernizacije – između utopije i pragmatizma

Ova knjiga rezultat je dvogodišnjeg rada na projektu „Nedovršene modernizacije“ – projektu kojem je cilj bio istražiti dostignuća arhitekture i urbanizma na prostoru zemalja bivše Jugoslavije, u razdoblju od 1945. do 1991. godine. Knjiga obuhvaća niz studija slučaja (case study) kojima se, na odabranim primjerima, elaborira arhitektura i urbanizam u društveno-političkom kontekstu toga razdoblja, ali… Continue reading Nedovršene modernizacije – između utopije i pragmatizma

Arhitekt Ignjat Fischer

Nagrada “Neven Šegvić” dodjeljuje se Marini Bagarić za knjigu “Arhitekt Ignjat Fischer”, kojom je sveobuhvatno predstavljena i u neku ruku iznova “otkrivena” jedna iznimna a dosad tek djelomično poznata i nesustavno obrađena figura hrvatske arhitektonske scene. Ovim je radom provedeno uistinu impresivno temeljno istraživanje, izneseni brojni izvorni nalazi i dosad nepoznati arhivski materijali, utvrđeno niz… Continue reading Arhitekt Ignjat Fischer

Tomislav Premerl

Nagrada UHA-e “Neven Šegvić” 2010. godine dodjeljuje se dr. sc. Tomislavu Premerlu za njegov sveukupni publicistički i znanstveno-istraživački rad te istaknuti doprinos arhitektonskoj struci s aspekta kritičkog i teorijskog promišljanja i sagledavanja. Generacije arhitekata o modernoj su hrvatskoj arhitekturi učili iz Premerlove rane i s vremenom antologijske knjige Hrvatska moderna arhitektura između dva rata –… Continue reading Tomislav Premerl

Arhitektonske kronike

“S visoko postavljenim načelima i jasnim kriterijima Odak se s lakoćom nosi s ogromnim korpusom arhitektonske prakse iz tri desetljeća. Kao rijetko koji kritičar arhitekture on bez predrasuda ukazuje na negativne strane djela i ideja bilo kojeg autora, ne obazirući se na njegov stručni status i ugled, vodeći računa samo o suštinskom u arhitekturi, njezinim… Continue reading Arhitektonske kronike

U prvom licu

“Tempo suvremenosti je brz, dinamičan i ritam je jasan, točan, pravocrtan, matematički, materijal i svrha određuju strukturu djela koju stvara suvremeni umjetnik.Jasno, djela koja stvara suvremeni umjetnik moraju biti čiste konstrukcije, neopterećene suvišnim detaljima, na principima pravca i geometrijske krivulje, na principu ekonomičnosti uz maksimalnu funkcionalnost.Kako se građenje svakog objekta sastoji u čvrstom povezivanju osnovnih… Continue reading U prvom licu