Nominacija za Nagradu ‘Neven Šegvić’

Andrija Rusan | Časopis Oris | Suizdavači: ORIS d.o.o., Oris Kuća arhitekture

Od prvog broja sve do danas Oris nam u svojim mnogim inačicama pruža raskošnu mogućnost pisanja, čitanja, gledanja, slušanja, razgovora ugodnog o arhitekturi u različitim formatima i medijima, brojna izdanja i prigode iz stvarnog i virtualnog svijeta. Stotinu dvadeset šest brojeva lijepo oblikovanoga i sadržajnoga stručnog časopisa bilo bi dovoljno za ovu prigodu, ali Oris je više od stručnog časopisa u prenesenom i u doslovnom značenju: poučni i zabavni Dani Orisa, ozbiljne knjige, posebna izdanja, Kuća arhitekture, predavanja, izložbe i katalozi, digitalna platforma, okrenutost prema budućnosti i veza s tradicijom, cijela jedna biblioteka u analognom i digitalnom obliku. Tijekom dvadeset i više godina Orisova trajanja veliki svijet stiže k nama, a hrvatska se arhitektura otvara svijetu u direktnoj razmjeni različitih ideja, riječi i lijepih slika iz brojnih očišta. U toj razmjeni, baš kao što nam je u prvom broju časopisa i obećano, nismo samo promatrači, nego i ravnopravni sudionici, privatnom inicijativom na korist nekoliko generacija arhitekata i studenata. Andrija Rusan sa svojim vrijednim suradnicima doista je visoko podigao ljestvicu u hrvatskoj arhitektonskoj publicistici. Da je ljestvica podignuta i u našoj arhitektonskoj produkciji, među mnogim drugim čimbenicima možemo zahvaliti i njegovoj velikoj energiji i uredničkoj posvećenosti. Neizmjernu vrijednost Orisa kao još nezaključenog arhiva hrvatske arhitekture tek treba otkriti.

1998. – 2021.

ORIS 126:

SUIZDAVAČI: ORIS d.o.o., Oris Kuća arhitekture

ZA IZDAVAČA:  Andrija Rusan

GLAVNI UREDNIK:  Maroje Mrduljaš

UREDNIŠTVO:  Vera Grimmer, Maroje Mrduljaš, Andrija Rusan, Ana Bedenko, Frano Petar Zovko

UREDNIČKI SAVJET:  Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

OBLIKOVANJE:  Borjana Katić

TIPOGRAFIJA:  FF DIN, GeogrotesqueSlab

PRIJELOM:  Sara Pavleković Preis

PRIPREMA NACRTA ZA TISAK:  Frano Petar Zovko

PRIJEVOD:  Ana Bedenko, Branka Svetlin, Terezija Šijaković Bošković, Vera Grimmer

LEKTURA:  Katarina Rožar, Terezija Šijaković Bošković, Emanuel Maloča

TISAK:  Kerschoffset d.o.o.

ISSN 1331 – 7571

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA