Izdanja

Ostala izdanja

Udruženje hrvatskih arhitekata predvodnik je strukovne izdavačke djelatnosti iz područja arhitekture. Još od 1947. godine izdaje časopis „Arhitektura“ koji do danas prati razvoj arhitektonske prakse i teorije na području Republike Hrvatske  s naglašenim pristupom valorizacije djela istaknutih autora u vidu monografskih izdanja. 1954. godine pokrenut je časopis „Čovjek i prostor“ koji kroz oblike od dvotjedne periodike do godišnjaka, prati aktualnosti iz sfere arhitekture, urbanizma dizajna i kulture građenja. Od 2018. godine u suradnji s Hrvatskom radio televizijom Udruženje je pokrenulo dokumentarni serijal „Čovjek i prostor“ kojim se predstavljaju najuspješnija godišnje ostvarenja u novom medijskom formatu. Tijekom 2020. godine Udruženje hrvatskih arhitekata u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata pokrenulo je izradu Digitalne zbirke izdanja časopisa koja se kontinuirano nadograđuje. 
Arhitektura
Arhitektura je stručni i znanstveni časopis Udruženja hrvatskih arhitekata. Časopis je osnovan 1947. godine pod nazivom „Arhitektura – mjesečnik za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost“ i uredničkim vodstvom Nevena Šegvića, a 1950. na kraće vrijeme mijenja naziv u Urbanizam i arhitektura. Časopis se u početku sastojao od glavnog dijela o aktualnim natječajima, arhitektonskim i urbanističkim projektima i realizacijama te „dodatka“ s vijestima. Sredinom 50-tih godina uvriježio se tematski pristup izdanjima Arhitekture, a koji se zadržao do danas. Prve brojeve časopisa u suradnji s Nevenom Šegvićem uređivao je Josip Seissel, a uslijedili su Vlado Antolić, Krsto Filipović, Zdravko Bregovac, Zdenko Kolacio, Vojteh Delfin, Vladimir Fulla, Srđa Šeferov, Andrija Mutnjaković, Edo Šmidihen, Marijan Hržić, Aleksander Laslo, Branko Silađin i Tomislav Odak, Emil Špirić, Vera Grimmer, Krunoslav Ivanišin, Alan Kostrenčić…
ČIP
Časopis Čovjek i prostor osnovan je 1954. godine. Donoseći širok spektar informacija o aktualnim događanjima i kraće stručne tekstove, popularno zvani ČIP, u početku, osim formata, ima i koncepciju novina. Isprva izlazi kao dvotjednik, poslije kao mjesečnik i godišnjak, a nakratko izlazi i u online formatu, neprestano se prilagođavajući izdavačkim okolnostima. Časopis bilježi i kritički vrednuje procese preobrazbe prostora, profesionalnu praksu arhitekata, likovno stvaralaštvo te šira kulturna i društvena zbivanja naglašene prostorne dimenzije. Prvi urednik časopisa bio je Zvonimir Marohnić, a slijede ga Vjenceslav Richter, Miroslav Begović, Davor Salopek, Tomislav Premerl, Nikola Polak, Aleksander Laslo, Andrija Rusan, Vinko Penezić, Saša Begović, Zdravko Krasić, Krunoslav Ivanišin, Patricija Kiš, Dinka Pavelić, Dominiko Blažević, Boris Popović…
Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA