Nominacija za Nagradu ‘Neven Šegvić’

Leo Modrčin, Lovorka Prpić, Aleksandra Wagner, Sven Sorić | Lebbeus Woods: Zagreb Free Zone Revisited | Suizdavači: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Oris Kuća arhitekture

Posjet Lebbeusa Woodsa Zagrebu iz trideset godina kasnije perspektive djeluje poput mitskoga događaja. Rekonstrukcija izložbe Zagreb Free Zone, održane u Muzeju za umjetnost i obrt 1991. godine, evocirala je taj trenutak u Oris Kući arhitekture 2021.  Njegovi su arhivski slojevi unutar prateće publikacije dostojno reproducirani te upotpunjeni recentnim refleksijama. Jednako suvremeno, ovom inicijativom reaktualizirano pitanje slobode u današnjem bi svijetu imalo ponešto drugačije konotacije, a jednako važno pitanje djelotvornosti arhitekture kao društvenog korektiva još uvijek nije izgubilo smisao. Čitava je akcija, koju su izveli autori osobno i svjetonazorski bliski Woodsu, ohrabrujući dokaz u korist tih činjenica. Ponovljenim pozivom na otpor protiv bešćutne, ravnodušne i nesmotrene stvarnosti, ona reafirmira potencijal discipline u obuhvaćanju njezine humane dimenzije. Također, ona je poziv na otkrivanje novih, originalnih oblika interakcije između arhitekture i društva.

NAKLADNICI: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Oris Kuća arhitekture

ZA NAKLADNIKA: Bojan Baletić, Andrija Rusan

ORGANIZATORI: Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Oris Kuća arhitekture, Estate of Lebbeus Woods

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Leo Modrčin, Lovorka Prpić, Mia Roth Čerina, Tihomir Branković, Andrija Rusan

UREDNICI: Leo Modrčin, Lovorka Prpić, Aleksandra Wagner

GRAFIČKO OBLIKOVANJE I PRIJELOM: Sven Sorić

JEZIK: engleski

LEKTURA I KOREKTURA: Emanuel Maloča

TISAK: Sveučilišna tiskara d.o.o.

SCAN IZLOŽBENIH PLAKATA: Ars kopija d.o.o., Zagreb

NAKLADA: 400

Grafički materijali i tekstovi Lebbeusa Woodsa © Estate of Lebbeus Woods

ISBN978-953-8042-66-9 (Arhitektonski fakultet); 978-953-6888-65-8 (Oris Kuća arhitekture)

ONLINE PREDSTAVLJANJE PROJEKTA:

O projektu govore Joseph Becker i Jennifer Dunlop Fletcher (San Francisco Museum of Modern Art); Maristella Casciato (Getty Research Institute, Los Angeles); Steven Holl (Steven Holl Architects, New York); Peter Noever (Peter Noever Design, Beč); Leo Modrčin, Lovorka Prpić i Fedja Vukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu); Andrija Rusan (Oris Kuća arhitekture); Sven Sorić (grafički dizajn), Aleksandra Wagner (Estate of Lebbeus Woods).

Zagreb, 2021.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA