Udruženje hrvatskih arhitekata je krovni strukovni savez regionalnih, županijskih i gradskih društava arhitekata.
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) krovni je strukovni savez regionalnih, županijskih i gradskih društava arhitekata, koji u različitim organizacijskim oblicima djeluje od 1878. godine, koordinirajući strukovne interese arhitektica i arhitekata na području Republike Hrvatske. Udruženje danas okuplja jedanaest regionalnih društava članica te u suradnji s njima razvija programe posvećene predstavljanju i vrednovanju nacionalne arhitektonske produkcije, ali i stvaranju prostora za raspravu o društvenim temama naglašene prostorne dimenzije. Rad Udruženja temelji se na promicanju kvalitetne arhitekture i dobrih prostornih praksi, formiranju kritičkog odnosa prema procesima u prostoru i otporu degradaciji prostornih resursa. Kao član Međunarodnog udruženja arhitekata (UIA), Udruženje slijedi suvremene tendencije u predstavljanju arhitektonske kulture i promovira dostignuća hrvatske arhitekture u svijetu.
Povijest
Strukovno organiziranje arhitekata na ovim prostorima počinje u drugoj polovici 19. stoljeća. Dana 3. ožujka 1878. u Zagrebu je utemeljen Klub inžinirah i arhitektah, a organizacija je od osnutka, pod geslom „spojiti pojedine tehničke sile za unapređivanje strukovnog rada i društvenog života“, angažirana na širokom spektru tehničkih i društvenih pitanja. U prvoj polovici 20. stoljeća udruženi arhitekti i inženjeri zajednički djeluju u različitim organizacijskim oblicima, a 1950. godine iz Društva inženjera i tehničara Hrvatske izdvaja se sekcija arhitekata koja 15. listopada osniva prvo samostalno strukovno udruženje naziva Društvo arhitekata Hrvatske, pod vodstvom Josipa Seissela kao prvog predsjednika Društva. Od 1960. godine unutra Udruženja, tada pod nazivom Savez arhitekata Hrvatske, djeluju društva arhitekata na području više gradova i regija. Godine 1993. Savez mijenja naziv u Udruženje hrvatskih arhitekata koje danas okuplja jedanaest gradskih i regionalnih društava. O povijesti strukovnog udruživanja arhitekata u Hrvatskoj više možete pročitati u tekstovima Tomislava Premerla objavljenih u časopisu Čovjek i prostor tijekom 1996. godine.
Ustroj
Udruženje hrvatskih arhitekata je dobrovoljni, izvanstranački i strukovni savez društava članica na području Republike Hrvatske koji djeluje kao neprofitna organizacija sa sjedištem u Zagrebu. Tijela Udruženja su Skupština, predsjednik s dopredsjednicima, Predsjedništvo, Odbor kontrole, Sud časti i radna tijela. Skupštinu kao najviše tijelo upravljanja Udruženjem čine sva društva članice putem delegata. Udruženje zastupa predsjednik s dva dopredsjednika u dvogodišnjem mandatu. Predsjedništvo upravlja Udruženjem, a čine ga predsjednik s dopredsjednicima i predstavnici društava članica. Odbor kontrole brine o očuvanju načela pri upravljanju društva, a Sud časti osigurava postupanje Udruženja u skladu s ciljevima djelovanja i kodeksom strukovne etike. Stalna radna tijela Udruženja su Savjet nakladništva i Stručni savjet. Udruženje osniva povremena radna tijela za provedbu ostalih programskih aktivnosti.
Kontakt
Udruženje Hrvatskih arhitekata 
Trg bana Josipa Jelačića 3/I
HR-1000 Zagreb, Hrvatska
OIB 01152649489

T  +385 (1) 48 16 151
F  +385 (1) 48 16 197
M tajnistvo@uha.hr

Predsjednik  Roman Šilje
Prva dopredsjednica Maja Furlan Zimmermann
Drugi dopredsjednik  Vanja Rister
Voditelj programskih aktivnosti Frano Petar Zovko
Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA