Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – Zonar Zagreb

Hotel Panorama, izvorno Omladinski hotel Sport arhitekta Slavka Jelineka, od 1968. godine dominira dinamičnim trešnjevačkim susjedstvom. Mijenjan i dograđivan u više navrata, u svojoj recentnoj reinkarnaciji kao Zonar Zagreb probuđen je iz letargije i dramatično transformiran u novi, vibrantni gradski reper.

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – Zonar Zagreb

VK 74/24/24 – Viktor Kovačić i status modernosti

Znanstveno-stručni skup povodom 150. godišnjice rođenja i 100. godišnjice smrti Viktora Kovačića u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za povijest umjetnosti

VK 74/24/24 – Viktor Kovačić i status modernosti

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – Betonski spavači – Treći put

Fokusirana na teritorij nekadašnje Jugoslavije, serija “Betonski spavači” istražuje odnos društva i arhitekture stvorene u socijalističkom razdoblju, vremenu kada su ideali nesebičnoga društvenog doprinosa, društveno-ekonomske inkluzivnosti i optimistične vjere u bolju budućnost inspirirali graditeljske vizije i uvelike oblikovali naš naslijeđeni izgrađeni pejzaž.

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – Betonski spavači – Treći put
Vijesti
Hörmann Hrvatska: Zeroline vrata kao stil života

Hörmann Hrvatska: Zeroline vrata kao stil života

Početkom 2017. godine tvrtka Schorghuber, koja je u vlasništvu Hörmann grupacije, je po prvi put predstavila Zeroline funkcijski aluminijski okvir koji je potpuno integriran u zid i prvo je rješenje te vrste dostupno na tržištu.

In memoriam Duško Dropulić

In memoriam Duško Dropulić

U Zagrebu je u 83. godini preminuo Duško Dropulić, arhitekt. Gospodin Dropulić rođen je u Dubrovniku, 19. lipnja 1942. gdje je i završio klasičnu gimnaziju 1961., a diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1967. Nakon studija do 1969. godine radio je u građevnom poduzeću "Dubac" u Dubrovniku.

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – Zonar Zagreb

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – Zonar Zagreb

Hotel Panorama, izvorno Omladinski hotel Sport arhitekta Slavka Jelineka, od 1968. godine dominira dinamičnim trešnjevačkim susjedstvom. Mijenjan i dograđivan u više navrata, u svojoj recentnoj reinkarnaciji kao Zonar Zagreb probuđen je iz letargije i dramatično transformiran u novi, vibrantni gradski reper.

VK 74/24/24 – Viktor Kovačić i status modernosti

VK 74/24/24 – Viktor Kovačić i status modernosti

Znanstveno-stručni skup povodom 150. godišnjice rođenja i 100. godišnjice smrti Viktora Kovačića u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za povijest umjetnosti

Udruženje hrvatskih arhitekata je krovni strukovni savez svih društava arhitekata.
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) krovni je strukovni savez regionalnih, županijskih i gradskih društava arhitekata, koji u različitim organizacijskim oblicima djeluje od 1878. godine, koordinirajući strukovne interese arhitektica i arhitekata na području Republike Hrvatske. Udruženje danas okuplja jedanaest regionalnih društava članica te u suradnji s njima razvija programe posvećene predstavljanju i vrednovanju nacionalne arhitektonske produkcije, ali i stvaranju prostora za raspravu o društvenim temama naglašene prostorne dimenzije. Rad Udruženja temelji se na promicanju kvalitetne arhitekture i dobrih prostornih praksi, formiranju kritičkog odnosa prema procesima u prostoru i otporu degradaciji prostornih resursa. Kao član Međunarodnog udruženja arhitekata (UIA), Udruženje slijedi suvremene tendencije u predstavljanju arhitektonske kulture i promovira dostignuća hrvatske arhitekture u svijetu.
Mreža
Mrežu članica Udruženja hrvatskih arhitekata čine regionalna, županijska i gradska društva arhitekata.
Mreža članica Udruženja hrvatskih arhitekata djeluje na području čitave Republike Hrvatske. Članice sudjeluju u ostvarenju ciljeva Udruženja radom svojih predstavnika u tijelima UHA-e te organizacijom vlastitih programskih, izdavačkih i edukativnih aktivnosti koje doprinose razvoju arhitektonske profesije. Razmjena znanja i iskustva među društvima okupljenima u Udruženju hrvatskih arhitekata temelj je kulturnoga, društvenog i ekonomskog povezivanja arhitektonske struke sa širom zajednicom. Povezivanjem jedanaest društava članica u Udruženje hrvatskih arhitekata osigurava se profesionalno koordinirano djelovanje arhitekata na području cijele Republike Hrvatske. 
Udruženje hrvatskih arhitekata od 1960. dodjeljuje nagrade za najuspješnija godišnja ostvarenja u području arhitekture.
Vrednovanje prakse i teorije u području arhitektonskog stvaralaštva jedan je od najvažnijih segmenata djelovanja Udruženja hrvatskih arhitekata, a nagrađivanje najuspjelijih godišnjih ostvarenja Udruženje je pokrenulo još 1960. godine. Visoki kriteriji vrednovanja i prepoznatljiva tradicija čine nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata najprestižnijim nacionalnim arhitektonskim nagradama, a medijska vidljivost nagrađenih radova osigurava približavanje arhitektonske kulture široj javnosti. Poticanjem autorskog pristupa u arhitekturi i zalažući se za vrsnoću arhitektonskih i prostornih praksi, Udruženje hrvatskih arhitekata dodjelom nagrada usmjerava zajedničko strukovno djelovanje te ukazuje na odgovornost profesije u kreiranju temeljnih obilježja povijesti, kulture i života na prostoru Republike Hrvatske. Nagrade Udruženja danas se dodjeljuju u sklopu Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata, polivalentne programske linije kojom se sustavno prati, dokumentira, vrednuje i promovira arhitektonska ostvarenja na području Republike Hrvatske. Udruženje hrvatskih arhitekata sudjeluje u organizaciji, prijavi i dodjeli i drugih nagrada u području arhitekture. Kao organizator Zagrebačkog salona arhitekture i urbanizma, koji se u trijenalnom ritmu održava od 1956. godine, UHA nagrađuje najuspješnije prijavljene radove.
Izložba ostvarenja Udruženja hrvatskih arhitektica i arhitekata okuplja i predstavlja sva prijavljena godišnja ostvarenja autora iz područja arhitekture. 
Skupna izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata  po prvi puta organizirana je pod nazivom „Arhitektonske realizacije u Hrvatskoj 1983.“.  Danas pod nazivom „Godišnja izložba ostvarenja Udruženja hrvatskih arhitektica i arhitekata“, okuplja i predstavlja sva prijavljena ostvarenja autora iz područaja arhitekture. U sklopu manifestacije izložbe dodjeljuju se godišnje nagrade udruženja. Organizacija Godišnje izložbe ostvarenja s dodjelom nagrada važna je tradicija sustavnog praćenja, dokumentiranja i nagrađivanja najboljih ostvarenja hrvatskih autora upotpunjujući bogati kulturni kolaž cjelokupnog hrvatskog likovnog stvaralaštva. Radove na izložbu prijavljuju arhitekti članovi društava članica Udruženja hrvatskih arhitekata, a odluku o godišnjim nagradama i nominacijama za najuspješnija ostvarenja u sklopu godišnje izložbe donosi Stručni savjet Udruženja hrvatskih arhitekata. Osim arhitektonske struke godišnja izložba svake godine privuče pozornost velikog dijela kulturne scene kao i šire javnosti s obzirom kako predstavlja najbolji uvid u godišnju arhitektonsku produkciju.
Udruženje hrvatskih arhitekata središnja je nacionalna institucija arhitektonskoga strukovnog izdavaštva.
Udruženje od 1947. godine izdaje časopis Arhitektura koji prati razvoj arhitektonske prakse i teorije na području Republike Hrvatske, s naglaskom na predstavljanju istaknutih autora opsežnim monografskim izdanjima. Godine 1954. pokrenut je časopis Čovjek i prostor koji u različitim i kontekstu prilagođenim formatima – od dvotjedne periodike, preko godišnjaka, do online izdanja – prati aktualne teme iz sfere arhitekture, ali i šireg područja urbanizma te prostornih politika. U suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom Udruženje je 2019. godine pokrenulo snimanje dokumentarnog TV serijala Točka na A koji široj javnosti predstavlja arhitektonska ostvarenja nominirana i nagrađena UHA-inim godišnjim nagradama. Od 2020. godine dokumentarni serijal se nastavlja pod nazivom Čovjek i prostor. Tijekom 2020. godine Udruženje je, u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata, pokrenulo izradu digitalne zbirke izdanja UHA, čime će ta jedinstvena građa postati široko dostupna.
Natječaji
Udruženje provodi arhitektonsko urbanističke natječaje kao osnovu suvremene kulture građenja. 
Udruženje hrvatskih arhitekata organizira i provodi arhitektonsko-urbanističke natječaje, zagovara njihovu široku primjenu i osigurava visoke strukovne standarde u organizaciji i provedbi. Arhitektonsko urbanistički natječaji kao metoda kojom se, kroz pozitivnu konkurenciju, omogućava odabir najboljeg idejnog rješenja, potiče raznolikost pristupa i ideja, kreativnosti i inovacije, s ciljem ostvarenja visoke kvalitete izgrađenog prostora. Model odabira najkvalitetnijega arhitektonskog i urbanističkog rješenja kroz proceduru natječaja osnova je demokratskog i transparentnog procesa koji uključuje participaciju zainteresirane javnosti od faze utvrđivanja natječajnog programa do javne rasprave i izložbe radova, što doprinosi podizanju društvene svijesti o važnosti izgrađenog prostora. Udruženje hrvatskih arhitekata pruža potporu u organizaciji natječaja i putem društava članica te surađuje s Hrvatskom komorom arhitekata u izradi pravnog okvira za provedbu natječaja na području Republike Hrvatske.
Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA