Obiteljska kuća, Rijeka

Morfološki inventivno rješenje autorski je odgovor na lokaciju padine s panoramskim pogledom na gradski centar i Kvarnerski zaljev. Strmi teren preoblikovan je u artificijelnu promenadu koja počinje od akcentnog  paviljona garaže, spušta se prilaznom rampom, radi „piruetu“ preko zelenog krova i kroz unutrašnje stambene sadržaje sve do natkrivene terase i livade na dnu parcele. Tlocrt… Continue reading Obiteljska kuća, Rijeka

Nest and Cave house, Volosko, Nova cesta

U autorskom opusu arhitekta Idisa Turata Nest&Cave; kuća u Opatiji  predstavlja logičan iskorak kojim kolega nastavlja niz izuzetnih i nagrađivanih ostvarenja. Iako ovom prigodom fokusiran na bitno različite teme, zahtjeve, kontekst i mjerilo u odnosu na ranije ( u partnerstvu sa Sašom Randićem) nagrađivane projekte, Turato i ovdje donosi originalan, funkcionalan, inovativan i iznimno hrabar… Continue reading Nest and Cave house, Volosko, Nova cesta

Obiteljsko imanje, Bijača, BiH

Razbijanjem programskih jedinica u manje volumene te koristeći u cijelosti prostor kompleksa, autori postižu dinamičnu kompoziciju, koja na način blizak lokalnom naslijeđu – za ove prostore karakteristične matrice raštrkanih sela – formira međuodnose pojedinačnih sadržaja i volumena, te definira kako izgrađeni tako i preostali neizgrađeni prostor, potencirajući duh mjesta ovog pitoresknog pejzaža. Jednostavnošću tlocrtne dispozicije… Continue reading Obiteljsko imanje, Bijača, BiH

Višestambena građevina POS

Projekt višestambene zgrade u Vrgorcu, u ovom za struku teškom vremenu, postiže visoki standard arhitektonske realizacije. Autori kroz projekt pokazuju visoki stupanj arhitektonske odgovornosti, kako prema investitoru i budućim korisnicima, tako i prema okolnom prostoru. Ne popuštajući pritiscima i teškoćama u procesu projektiranja i gradnje, čvrsto i argumentirano provode svoj koncept i realiziraju stambenu arhitekturu… Continue reading Višestambena građevina POS