Zaključci Plenuma Saveza arhitekata Hrvatske i Društva arhitekata grada Zagreba na temu “Industrijska proizvodanja stanova”