Članak u časopisu: ČIP 668-671
Uvodnik
datum/vrijeme
31.12.2010.

Poštovani čitatelji,pred vama je novi/stari Čovjek i prostor, s novoizabranom redakcijom i pripadajućom koncepcijom.Smisao i povod zaokreta pri uređivanju ČiP-a možete iščitati iz priloženoga koncepcijskog manifesta: to je program redakcije, svojevrsna lista namjera, koja će se odnositi na sve brojeve koje će ova redakcija imati priliku raditi. Povratak na dijelove izvorne koncepcije iz 1954. godine, naravno suvremeno interpretirane, smatramo nužnom gestom oznake novog smjera u hrvatskom arhitektonsko-urbanističkom diskursu, koji će se bazirati na kvalitetno postavljenim temeljima, uzor za koje nalazimo u domaćoj kulturnoj tradiciji Kritičnost i polemičnost su kategorije koje ćemo poticati na stranicama novog ČiP-a te vas , poštovani kolege, odmah na početku želim pozvati na suradnju s vašim domicilnim strukovnim časopisom.Vaše autorske tekstove objavljivat ćemo u skladu s uređivačkom koncepcijom pojedinog broja, a ostale tekstualne priloge u rubrici Pisma čitalatelja, ili u sklopu polemike. Grafičke prikaze Vaših radova objavljivati ćemo u za to posebnim rubrikama, u kojima želimo promovirati što veći broj kolega. Svjesni problema pomanjkanja kritičara arhitekture na našoj sceni, na suradnju pozivamo i mlade autore, kojima bi ČiP mogao poslužiti kao svojevrsni inkubator. Pozvani su, naravno i svi ostali ne-stručnjaci, dakle građani koji prepoznaju ovaj časopis kao moguć forum za izražavanje svojeg mišljenja o temama vezanim uz arhitekturu i urbanizam. U skladu s proklamiranim, prvi broj počinjemo temom Aktivizam/Urbanizam, onim što nas je najaktualnije provociralo iz područja svih ostalih javnih medija i tražilo odgovore struke. Iako to nije striktno arhitektonska ili urbanistička tema, svakako zaslužuje da joj se na neki način posvetimo kao struka i uđemo u dijalog pitanjima koja nameću žive aktivnosti oko nas. Jedno od njih je svakako i Je li struka (arhitektonska, urbanistička) šutjela? u događanjima oko Cvjetnog trga, kao jedne od neuralgičnih točaka, indikatora (ne)moći struke i simbola stanja u urbanizmu i gradogradnji Zagreba, pa i Hrvatske. U nastavku, u novoj rubrici Proces, obrađujemo Muzej Suvremene umjetnosti kao striktno arhitektonski i urbanistički fenomen, izvan kustoskih diskusija i kontroverzi oko koncepata i sadržaja postava, te dajemo prikaz jednoga infrastrukturnog objekta oblikovanog kao arhitektura – željezničkog nathodnika u Osijeku.U rubrikama Info/Aktualno te u bloku koji se bavi Vizualnom kulturom vodimo vas kroz arhitektonske/kulturne događaje u zemlji i inozemstvu, koji su zaokupili pozornost svih onih koji se na bilo koji način bave arhitekturom i kulturom. Između ostalih, Claudia Dias piše o operi Atilla u newyorškom MET-u, za koju su H&de M radili scenografiju, Željo Serdarević razgovara s Aleksandrom Maćaševim, „vizualnim kulturnim radnikom“ (kako sebe naziva) iz Bečeja/New Yorka, Zvonko Maković daje kratki prikaz izložbe kustosa Željka Marcijuša Ikonografija grada u hrvatskom slikarstvu prve polovice 20. stoljeća (1900. – 1950.), a V. D. Trokut daje svoju viziju Kuhinje. Također, upoznajemo vas s rezultatima ovogodišnjeg Europana i natječaja za idejno rješenje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku.Iako je ovaj prvi broj ponešto „zagrebocentričan“ i možda opterećen viškom teksta, a manjkom arhitektima omiljenih grafičkih priloga, nadam se da će vam novi/stari ČiP uskoro postati nezaobilazno štivo uz prvu uredsku kavu.U svakom slučaju, u ovakvom formatu, ne zaboravite na njegovu višestruku mogućnost upotrebe!Dinka Pavelić Zagreb/Kijev, travanj 2010.„NOVI ČIP“ – manifestNOVI ČIP ponovno naglašava DRUŠTVENU VAŽNOST arhitekture te MEĐUSOBNU UVJETOVANOST arhitekture, urbanizma i društva općenito (sukladno svom izvornom konceptu iz 1954.).NOVI ČIP nastaje u recesijskom trenutku, sa sviješću da će ukupna arhitektonska produkcija biti smanjenog obujma, te da je trenutačno, a i u bliskoj budućnosti, sužena mogućnost objavljivanja i promoviranja aktualnih izvedenih i neizvedenih radova. NOVI ČIP smatra da takav “vakuum” otvara mogućnost za izgradnju novoga kritičkog promišljanja prostornih tema i zamisli.NOVI ČIP stavlja naglasak na kritičko-dokumentarističku, reportažnu i istraživačku formu koja će prvenstveno ukazivati na stanje u prostoru (i društvu, odnosno prostoru kao refleksiji društvenih promjena) koji nam je predan u naslijeđe posljednjih 20 godina, te na aktualnim fenomenima koji su s njim u uzročno-posljedičnoj vezi.NOVI ČIP uočava da suočenje sa stvarnošću naspram uljepšanog pogleda na aktualni trenutak otvara vrata promišljanju novog kursa/smjera u arhitekturi i urbanizmu, kursa koji nas neminovno očekuje. NOVI ČIP bit će javna platforma za širu društvenu i stručnu diskusiju o novom stupnju modernizacije Hrvatske, kroz prizmu arhitekture, urbanizma i pejzažnog oblikovanja.Redakcija NOVOG ČIP-a funkcionirat će i kao THINK TANK koji će pri definiranju važnijih tematskih blokova na svojim sastancima okupljati relevantne stručnjake/autore s raznih područja. Na taj način ČIP može povratiti svoju društvenu relevantnost te prihvatiti dio svoje negdašnje edukativne uloge.Imperativ i modus operandi NOVOG ČIP-a je stvarna interdisciplinarnost (preplitanje i dijalog s umjetnošću, dizajnom, društvenim disciplinama koje tematiziraju sociološki, psihološki i ini diskurs).NOVI ČIP se u globaliziranom društvu ponaša kao ravnopravni član zajednice, te glasilo koje struku i sebe prezentira i autentičnošću i izvrsnošću, prvenstveno crpeći iz vlastitih kreativnih resursa, afirmirajući ih bez snishodljivosti prema stranim mainstream trendovima.NOVI ČIP, iako službeno glasilo Udruženja arhitekata Hrvatske, jest regionalno i internacionalno ambiciozan, što namjerava naglasiti izborom tema i suradnika, dvojezičnošću te internacionalnim članovima uredništva. NOVI DIZAJN slijedi ideju NOVOGA, kritičkog i hrabrijeg, ČIP-a, iskrenog prema društvenoj stvarnosti. NOVI ČIP svjesno radi pomak od magazinskog formata prema novinskom i u sadržaju i u formi. NOVI ČIP želi biti aktualniji, brži i fleksibilniji, stručan i društveno osviješten časopis.NOVI ČIP ima ambiciju postati (jedno)mjesečnik. NOVI ČIP se, u kontekstu izdavaštva UHA-e, vraća izvornoj ideji aktualnih „novina“ te progresivističkim ambicijama, dok ARHITEKTURI ostavlja formu i sadržaj tematsko/monografske publikacije. NOVI ČIP će izbjegavati svaku suvišnu slikovitost i nekritičnost. NOVI ČIP će se dizajnerski i marketinški kretati prema nižoj proizvodnoj i prodajnoj cijeni, te većoj nakladi.NOVI ČIP ima svoje web-izdanje gdje će najaviti svaki novi broj s pripadajućim temama, te svaki prošli broj u cijelosti učiniti dostupnim (u PDF-formatu).Za redakciju:Dinka Pavelić, g. o.(Redakcija: Dafne Berc, Dominko Blažević,Ira Payer, Damir Mioč, Darko Latin, Jana Dabac, Claudia Dias)