U Britaniji izgrađena zgrada od pojačanog poliestera