Članak u časopisu: ČIP 75
Teze za članak na temu SINTEZA
datum/vrijeme
31.12.1958.