Tijela UHA-e
svibanj 1979. – travanj 1982.
datum/vrijeme
01.04.1982.

Predsjednik/ca UHA-e
Aleksandar Bakal