studeni 1965. – svibanj 1968.

Predsjednik/ca UHA-e
Većeslav Radauš