Tijela UHA-e
studeni 1965. – svibanj 1968.
datum/vrijeme
01.05.1968.

Predsjednik/ca UHA-e
Većeslav Radauš