SEECEL CENTAR | Igor Franić, foto: Sandro Lendler

Stručni skup „Autorsko pravo u arhitekturi“ – 15. 9. 2023., SEECEL, Zagreb

Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, Hrvatskom komorom arhitekata i Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, poziva vas na stručni skup „Autorsko pravo u arhitekturi“ koji će se održati u petak15. rujna 2023., s početkom u 15 sati u prostorijama SEECEL centra na Kajzerici (Ulica Radoslava Cimermana 88, Zagreb).

Zgrada SEECELA ostvarenje je arhitekta Igora Franića nagrađeno 2021. godine nagradom UHA-e  “Viktor Kovačić“ za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva, a u njoj je trenutno smješteno Sveučilište u Zagrebu.

Cilj stručnog skupa upoznati je stručnu i širu javnost o mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva u arhitektonskoj disciplini, a povodom objave pravnog mišljenja o autorskim pravima u arhitekturi koje je priredila prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković. Uz profesoricu  Matanovac Vučković (Pravni fakultet u Zagrebu), na okruglom stolu sudjelovat će Rajka Bunjevac (Hrvatska komora arhitekata), Mia Roth Čerina (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) i Roman Šilje (Udruženje hrvatskih arhitekata).

Prema Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na stručnom skupu vrednuje se s 2 sata iz područja A.

Ulaz na stručni skup je slobodan.

Sveobuhvatno pravno mišljenje o autorskim pravima u arhitekturi možete pročitati na poveznici.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA