Pravo na grad u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata organizira predavanje Andreja Holma, jednoga od najzanimljivijih urbanih sociologa čija su istraživanja u području stambenih i ostalih urbanih politika značajna kako u akademiji, tako i za pokrete za pravo na grad i pravo na stan.

U predavanju Andrej će se dotaknuti policy okvira koji je rezultirao krizom stanovanja koju danas živimo, zatim će pokazati kako vidi putokaz prema izlazu iz krize te koji su zahtjevi berlinskog pokreta za pravo na stan. U predavanju će biti riječi o proteklom uspješnom berlinskom referendumu o eksproprijaciji velikih vlasnika te trenutnom statusu ove pionirske inicijative.

Andrej Holm predaje urbanu sociologiju na Sveučilištu u Berlinu. Bavi se temama urbanog razvoja i stambenih politika te temom društvenih konflikata povezanih s njima. U njegovom su istraživačkom fokusu pitanja urbane regeneracije, gentrifikacije i prisilnih iseljenja. Uz svoj je istraživački rad na Sveučilištu Humboldt u Berlinu više od 25 godina aktivan u lokalnim urbanim inicijativama i udruženjima podstanara.

Predavanje će se održati u utorak, 27. rujna 2022., u 18 sati u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata (Trg bana J. Jelačića 3/1).

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA