Tijela UHA-e
srpanj 1956. – 1958.
datum/vrijeme
31.12.1958.

Predsjednik/ca UHA-e
Vjenceslav Richter