Članak u časopisu: ARHITEKTURA 172-173
Savezna i Republička nagrada “Borba” SR Hrvatska – Gradski stadion u Poljudu – Split, Boris Magaš, dipl.inž.arh.
datum/vrijeme
31.12.1980.