Članak u časopisu: ČIP 448-449
Rezultati produženog natječaja za izradu idejnog rješenja nove poslovne zgrade Zagrebačke banke na Trgu revolucionara u Zagrebu
datum/vrijeme
31.12.1990.