Članak u časopisu: ČIP 311
Prvi kongres studenata arhtekture SFRJ
datum/vrijeme
31.12.1979.