Ministarstvo kulture (Runjaninova 2, 10 000 Zagreb) objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture.

 
 
JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture
 

 
Uvod
 

Venecijanski bijenale – 15. Međunarodna izložba arhitekture (15. Mostra Internazionale d’Archittectura) održat će se od 28.05. do 27.11. 2016. (dani za profesionalnu publiku 26. i 27.05.), pod ravnanjem umjetničkog direktora Bijenala, arhitekta i teoretičara Alejandra Aravene.
 
Tema Bijenala je Reporting from the Front.
Na web-stranicama Bijenala nalaze se tematski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe, kao i izjava i obrazloženje koncepcije Alejandra Aravene
 
http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/baratta.html
http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/15iae.html
http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/aravena.html
 
 
Međunarodna izložba arhitekture – La Biennale di Venezia – smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i predstavlja jedinstvenu priliku za stjecanje većeg ugleda i međunarodne vidljivosti hrvatskih arhitekata. Venecijansko Bijenale globalno je mjesto susreta arhitekata i umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Kako bi Hrvatska dobila što kvalitetniju prezentaciju, Ministarstvo kulture ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javim pozivom obuhvaćen je široki spektar praksi i promišljanja na području arhitekture i urbanizma.
 
Izložba će biti postavljena u prostorima Arsenala, na površini od 80m2.
Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
· Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti hrvatski i strani državljani,
   uz priloženu biografiju.
· Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene
   arhitektonske prakse, te iskustvo u upravljanju manifestacijama
   međunarodnog značaja.
· Kandidati moraju imati dobro poznavanje engleskog jezika.
· Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
· Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe. Također,
   nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim
   okvirom Bijenala.
 
 
Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta

 
· Životopis
· Pismo motivacije – do 2 kartice teksta
· Opis prijedloga koji sadrži – do 10 kartica teksta + vizualna dokumentacija
 
      a. Opis koncepta
      b. Odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
      c. Suglasnost svih uključenih autora projekata / koncepta
      d. Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe,
          transport)
      e. Vizualna dokumentacija
      f. Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
             – autorski honorari
             – troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni itd.)
             – troškovi produkcije
             – ekspertne usluge (informatika, multimedija)
             – transport, montaža, demontaža
             – tiskani materijali
             – PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture. Ukoliko se šalju preporučenom poštom, kandidati su o predanoj kandidaturi obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture putem elektronske pošte na mail adresu (snjezana.pole@min-kulture.hr)  ili faksom (01/48.66.586).
  
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koja ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
 
Rok kandidature i objava rezultata
 
–  Javni poziv otvoren je objavom na web stranicama Ministarstva kulture
–  Rok predaje kandidature je  12.10.2015.
–  Objava rezultata 19.10.2015. na web stranicama Ministarstva kulture
http://www.min-kulture.hr/
 
 
Ocjenjivački sud i odluka
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na 15. Venecijanskom Bijenalu 2016.  odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Ocjenjivački sud u sastavu:
 
Ana Dana Beroš, arhitektica i kustosica
Dražen Pejković, dopredsjednik UHA
Sanja Šaban, predstavnica Ministarstva kulture
Karin Šerman, Arhitektonski fakultet
Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture
  
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije – pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljeni uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 
 
Izvor: Ministarstvo kulture