Poziv na 42. redovitu sjednicu UHA

42. redovita sjednica Skupštine Udruženja hrvatskih arhitekata održat će se u  petak, 19. lipnja 2020. u 10:00 sati, u dvorani ‘Zagreb’ poslovnog tornja Chromos, Ulica grada Vukovara 271 (prizemlje), Zagreb. Sjednica se ne održava u sjedištu UHA-e zbog osiguravanja potrebnih epidemioloških mjera.

Predloženi dnevni red:

 • 1. Otvaranje 42. redovite sjednice Skupštine UHA-e i utvrđivanje kvoruma (natpolovična većina članova iz najmanje 5 društava članica)
 • 1.1. izbor zapisničara i jednog (1) ovjerovitelja zapisnika
 • 2. Verifikacija zaključaka 41. izborne sjednice Skupštine održane 29. lipnja 2019.godine
 • 3. Utvrđivanje dnevnog reda
 • 4. Izvještaj o radu Udruženja hrvatskih arhitekata za 2019. godinu – razmatranje i usvajanje
 • 5. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu – razmatranje i usvajanje
 • 6. Izvještaj o radu Udruženja hrvatskih arhitekata za siječanj-svibanj 2020. i plan rada za lipanj-prosinac 2020. godine – razmatranje i usvajanje
 • 7. Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu – razmatranje i usvajanje
 • 8. Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu – razmatranje i usvajanje
 • 9. Izvještaj Odbora kontrole – razmatranje i usvajanje
 • 10. Izbor novog člana Odbora kontrole (zamjena za Marianu Bucat) – predlaganje i glasanje
 • 11. Izvještaj Suda časti
 • 12. Razno.

Poziv i materijale preuzmite na poveznici.