Članak u časopisu: ČIP 286
Poslovni objekt Chromos – Katran – Kutrilin
datum/vrijeme
31.12.1977.