Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Osnovna škola “Veli vrh”
Godina
2010.
Suradnici

fotograf: Sandro Lendler, Želimir Gržančić, Domagoj Blažević

Adresa

J. Zahtile 1