Operno – baletna zgrada MNK, zgrada muzičkog centra i kino dvorana