Članak u časopisu: ČIP 313
Od stambenog naselja do anti – grada
datum/vrijeme
31.12.1979.