Objavljena dokumentacija za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga

S ciljem što većeg odaziva stručnjaka na natječaj za izrađivače konzervatorskih podloga za kulturno-povijesne cjeline, najveće reformske investicije u području kulturne baštine, skrećemo pozornost na to da je objavljena dokumentacija za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i Službenom listu EU (pod brojem objave 2023/S 0F2-0026405, odnosno 2023/S 120-379390) za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno – povijesne cjeline u Republici Hrvatskoj uključujući i one koje se nalaze na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine.

Dokumentacija javne nabave dostupna je putem sljedeće poveznice: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7738107.

Pripremljena dokumentacija Javne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 4,828,450.00 eura bez PDV-a provodi se u okviru projekta C2.2.R3 I-1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga“ kojim se uz izradu digitalnih konzervatorskih podloga u suradnji s Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. i Infoscope d.o.o. provodi i razvoj, konfiguracija i implementacija novog modula Informacijskog sustava kulturne baštine – Konzervatorske podloge te nove elektroničke usluge koja će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata kulturno – povijesnih cjelina kao i pristup ostalim relevantnim podacima iz konzervatorskih podloga nove generacije.

Više o projektu: https://min-kulture.gov.hr/eu-kultura/kulturna-bastina/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-uspostava-digitalne-infrastrukture-i-usluga-javne-uprave-izradom-sustava-konzervatorskih-podloga-c2-2-r3-i1/23507

Rezultat tog projekta bit će sustav koji će pružiti dostupne kvalitetne informacije, osigurati puno veću pravnu sigurnost svih onih koji sudjeluju u postupku obnove ili izgradnje u kulturnopovijesnim cjelinama, a smanjit će arbitrarnost, odnosno zaustaviti negativnu praksu nejednakog postupanja.

Tim će se projektom osigurati brz, siguran, ujednačen protok informacija o tome što je dozvoljeno, a što nije, bez obzira je li riječ o pregradnjama, rekonstrukciji ili novoj izgradnji u kulturnopovijesnim cjelinama te ujedno podići i razina znanja o tome što je ispravan pristup konzervatorskim praksama, kako bismo našu kulturnu baštinu i urbani prostor kao jedan od najvrjednijih resursa koje imamo ostavili budućim generacijama.

Rad Udruženja hrvatskih arhitekata podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada Kultura nova.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA