Članak u časopisu: ČIP 32
O stambenom fondu u Varaždinu
datum/vrijeme
31.12.1955.