Nova urbana struktura kao interpolacija – projekt Trga Francuske Republike u Zagrebu arhitekata I. Čižmeka, J. Matijevića, D. Milasa, D. Pološkog i A. Dragomanovića (voditelj projekta)