Nova Issa – centar za otočni život i kulturu

Poziv za sudjelovanje na prvoj sesiji novog projekta Anatomije otoka

 NOVA ISSA – SVJETSKI CENTAR ZA OTOČNI ŽIVOT I KULTURU

 Želimo potaknuti budućnost na Otoku.

Želimo raspravljati o iskustvima drugih otoka.

Želimo plodnu raspravu – treba li Vis pustiti da umire ili ga izvući iz letargije.

Želimo upoznati otok i njegove stanovnike

Želimo provesti nekoliko ugodnih i zanimljivih dana na Visu 

Nakon završenog petogodišnjeg ciklusa međunarodnih simpozija i radionica u organizaciji udruge Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj s otoka Visa, tim Anatomije otoka pokreće novi projekt. Poslije više od 150 održanih izlaganja o otočnim temama i više od 20 studentskih prijedloga za konkretne lokacije na otoku Visu, okrećemo se projektu o nekoj od mogućih budućnosti otoka Visa.

Što bi značio Svjetski centar za otočni život i kulturu na Visu?

Na svijetu ima 100 – tinjak otočnih država i država koje imaju otoke u svom sastavu. Ideja je da se predstavnici tih država “nađu” na Visu. Možemo li zamisliti da predstavnici tih država imaju svoja mjesta na Visu te da raznim događanjima, susretima, izložbama, kazališnim predstavama, kino programima i drugim načinima sudjeluju u životu otoka Visa? Može li se zamisliti razmjena kulturnih i gospodarskih ideja i projekata koji bi se dogovarali u predivnom viškom ambijentu?

Kakve bi to prednosti donijelo? Kakve bi to opasnosti donijelo?

O tome želimo raspravljati tih nekoliko dana na Visu. Čuti tuđa iskustva, tuđe primjere, naše domaće primjere. Uklapa li se to u Strategiju turizma RH? Ima li mjesta za to u Strategiji razvoja Visa i Komiže ? Ako Austrijanci i Grci mogu raditi pristupne ceste Pelješkom mostu, a Kinezi Pelješki most, mogu li na Visu Finci ugraditi kulturu sauna? Mogu li Irci otvoriti svoj Pub? Mogu li Japanci izgraditi hotel, ako mogu Kulturni centar u Škotskoj.

Nova Issa

Zašto se projekt zove Nova Issa? Zato što je grčka kolonija Issa osnovana na Visu prije 2.400 godina, 700 godina prije izgradnje Dioklecijanove palače. Trajala je 1000 godina. Onda 1000 godina nije bilo nikakvih vijesti s Visa. Tek u 10. stoljeću Hrvati dolaze na Vis, a intenzivnije su prisutni tek 500 godina. Treba planirati slijedećih 500 da bi dosegli tradiciju grčke Isse.

Kako planirati tih novih 500 godina budućnosti Visa? Grad Vis ima samo Strategiju razvoja do 2020. godine. Kako nakon toga? Krajnje je vrijeme da se o tome raspravlja, da se ocjene svi parametri koji mogu utjecati na budućnost Visa i budućnost naših otoka općenito.

Grčka Issa, najvažniji grčki grad na našem dijelu Jadrana je istovremeno i naša velika sramota. Niti 10 % od 120.000 m2 površine grada unutar grčkih zidina nije istraženo. Tek mali dio u jugoistočnom dijelu. Jedan od prvih hrvatskih arheologa pretpostavio je jedan raster ulica. Tridesetak godina poslije, arheolog Boris Čargo dokazao je sasvim drugi raster grčkih ulica. Danas imamo otkopanu i istraženu zapadnu nekropolu, rimske terme i slutnju da su ispod bile i grčke. Spoznaja da je samostan na Prilovu izgrađen na tribinama rimskog teatra. Pratimo liniju isejske luke u dužini koja premašuje jedan kilometar, tri metra ispod današnje razine mora. Najbogatija zbirka grčkih nalaza je na Visu. A to su nalazi samo iz viških nekropola.

Željeli bismo da program Nova Issa ponudi nove pravce budućeg razvoja. Ne samo da se omogući kompletno istraživanje grčke Isse, nego da se i demokratski duh stanovnika i organizacije grada koji su tu postojali prije više od 2000 godina pokuša primijeniti i na našu suvremenost. Kako? Naravno da ne znamo. Zato pokrećemo projekt Nova Issa – svjetski centar za otočni život i kulturu.

 Očekujemo vaše priloge i veselimo se raspravama za vrijeme ove sesije. To je mali korak za čovječanstvo, ali veliki za otok Vis.

Čekamo vas. 

MJESTO I VRIJEME

Otok Vis, grad Vis, selo Podšpilje, grad Komiža

Predlažemo dva termina i molimo zainteresirane da izaberu te jave emailom.

Većina odlučuje.

Dolazak srijeda, 2.  10. 2019. odlazak nedjelja 6.10.2019.

predviđena temperatura 22 – 23 stupnja C, pretežno sunčano

Dolazak srijeda 30. 10. 2019. odlazak nedjelja 3. 11. 2019.

predviđena temperatura 17 – 18 C stupnjeva, pretežno sunčano

 KOTIZACIJA

Kotizacija po osobi iznosi 300 kn, za studente 150 kn. U kotizaciju je uključena organizacija simpozija, digitalna knjižica sažetaka te završno druženje uz švedski stol.

Troškove prijevoza i smještaja sudionici snose sami.

Sudjelovanje na sesiji je besplatno za zainteresirano stanovništvo otoka Visa.

SLANJE PRIJAVE

Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu novaissa497@gmail.com

Informacije na  091 596 72 50 Boško Budisavljević

Jezik sesije : hrvatski

Rok za prijavu: 15.  rujna 2019.

Obavijest o prihvaćanju izlaganja izlagači će primiti do 20. rujna  2019.

Iskaz interesa

Molimo da pošaljete neobvezujući Iskaz interesa za sudjelovanje na Sesiji na adresu novaissa497@gmail.com predmet “Iskaz interesa” do 1. rujna 2019.

PRIJEDLOG IZLAGANJA treba sadržavati :

§  Ime i prezime izlagača/ice

§  Ime institucije

§  Internetska stranica (osobna ili institucije)

§  Broj telefona/mobitela

§  E-pošta

§  Naslov izlaganja

§  Potrebna tehnička oprema (PC ili Mac, projektor, audio)

§  Sažetak izlaganja (do 300 riječi)

§  Kratka biografija (do 100 riječi)

§  fotografija

PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR

Darko Radović

Hrvoje Hrabak

Boško Budisavljević

Sonja Leboš

Tadej Glažar

ORGANIZATOR

Udruga Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj, Vis

Obala sv. Jurja 29

21480 Vis

OIB 16566109585

OTP banka d.d.

IBAN HR5724070001100506707

www.anatomija-otoka.com

https://www.facebook.com/pages/category/Event/NOVA-ISSA-1113497532168001/

SUORGANIZATOR

LAG Škoji Lokalna akcijska grupa

Vicka Butorovića 4

21450 Hvar

info@lag-skoji.hr

www.lag-skoji.hr