Zrinka Barišić Marenić | ARHITEKTICA ZOJA DUMENGJIĆ | Nakladnici: UPI-2M PLUS, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

foto: Marko Mihaljević

Iscrpnu doktorsku disertaciju posvećenu izuzetnoj predstavnici hrvatskoga arhitektonskog modernizma, Zoji Dumengjić autorica je pretočila u monografiju u kojoj njezin život i djelovanje predstavlja u širemu stručnom i kulturnom kontekstu, hrvatskom i svjetskom, uvjerljivo uspostavljajući višeslojne poveznice i komparacije. U knjizi se ističu specifična polazišta Zoje Dumengjić kao žene i emigrantice, a fokus se usmjerava na najznačajnija ostvarenja unutar njezina cjelokupnog opusa od gotovo 200 projekata: realizacija, projekata i nagrađenih natječajnih projekata. Ova uzorno strukturirana knjiga izniman je doprinos predstavljanju djelovanja sjajne arhitektice, ali i nizu monografskih obrada opusa istaknutih domaćih arhitektica i arhitekata 20. stoljeća. Upravo je profesor Neven Šegvić takav pristup postavio kao osnovu cjelovitog prikaza razvoja hrvatske arhitekture, a taj je pak prikaz jedan od ključnih temelja na kojem se razvija suvremena arhitektonska misao.

Jelena Skorup Juračić | ATOMIZIRANI HOTEL – NOVI TIP HOTELSKE ARHITEKTURE U REVITALIZACIJI GRADA ILI KRAJOLIKA | Izdavač: ArTresor naklada

foto: Marko Mihaljević

Jednoj od ključnih tipologija današnjice, a napose bitnoj u hrvatskim okvirima – turističkoj arhitekturi – autorica pristupa na temeljit i svjež način. Tema knjige je atomizirani hotel koji nastaje dekompozicijom na strukturne elementarne jedinice (neizostavne i promjenjive) da bi zatim bile organizirane u elastičan sustav, koji se može po potrebi širiti i sužavati. Atomizirani hoteli stoga ne zahtijevaju striktne prostorne standarde, ali se oslanjaju na posebnost arhitektonskih i dizajnerskih elemenata i na kulturu prostora u koji se ugrađuju. No iza naslova koji predstavlja taj novi tip turističke arhitekture, krije se čitav historijat razvoja turističkih praksi, povezanih kulturnih teorija i teorija turizma važnih za objašnjenje nastanka novog tipa. Aktivna u praksi i teoriji, autorica povezuje svoja bogata iskustva i erudiciju u uzbudljivo i dinamično djelo za kojim će posegnuti svatko tko se bavi turističkom arhitekturom, naročito u osjetljivomu baštinjenom krajoliku.

Andrija Rusan, Maroje Mrduljaš, Vera Grimmer, Ana Bedenko, Frano Petar Zovko, Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar | ČASOPIS ORIS | Suizdavači: ORIS d.o.o., Oris Kuća arhitekture

foto: Marko Mihaljević

Kao što je bila kobna za mnoga zadovoljstva koja smo uzimali zdravo za gotovo, 2020. godina pokazala je i koliko su ranjiva i krhka mjesta kreativnog dijaloga i čiste ljepote. Časopis Oris rijetko je pouzdan, kulturan i vedar suputnik u nerijetko raspršenim i neuhvatljivim umjetničkim krugovima. Pažljivo bilježeći, vrijedno prateći i hrabro vodeći, otvara vidike, odgaja generacije i s nevjerojatnom lakoćom prelazi granice i povezuje ljude, mjesta i ideje. Zajedno s Danima Orisa neizostavno se ubraja u najvažnije kulturne događaje u Hrvatskoj u protekla dva desetljeća. Vjerujemo da je pandemijska pauza samo kratak predah te da će nas Oris i svi koji ga stvaraju inspirirati i oplemenjivati još barem idućih dvadeset godina.

Zlatko Karač | SINAGOGE – STUDIJE O ARHITEKTURI SINAGOGA U HRVATSKOJ. ODABRANI TEKSTOVI | Nakladnici: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, UPI-2M PLUS

foto: Marko Mihaljević

Zbornik odabranih autorovih tekstova o arhitekturi sinagoga i umjetnosti judaice u Hrvatskoj, pisanih tijekom proteklih dvadesetak godina, uz posve nove priloge, od iznimnog je značaja za afirmaciju hrvatske židovske zajednice. No jednako je važan doprinos našoj znanosti o umjetnosti i kulturnom identitetu, ali i istraživanju te tematike u međunarodnim razmjerima. Značaj istraživanja još je veći kada se uzme u obzir teška povijesna sudbina židovske arhitektonske i umjetničke baštine gotovo posve uništene u holokaustu. Autor je skupio i obradio rasutu građu te ovom zbirkom pružio temelj za daljnja pojedinačna istraživanja te teme, kao i za očuvanje baštine sinagoga. Nakon znanstvene monografije Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, autor nastavlja publiciranje sustavnih znanstvenih priloga izučavanju multikulturalnih i multikonfesionalnih tema u hrvatskim okvirima, potičući pritom na očuvanje fizičke i duhovne baštine manjinskih zajednica kao dijela zajedničkoga bogatog i slojevitog nasljeđa.

Iva Marčetić | STAMBENE POLITIKE U SLUŽBI DRUŠTVENIH I PROSTORNIH (NE)JEDNAKOSTI | Izdavač: Pravo na grad, Zagreb

foto: Marko Mihaljević

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti, knjiga arhitektice i istraživačice Ive Marčetić u izdanju udruge Pravo na grad proizvod je dubinskog istraživanja na kojem su s autoricom radili Antonija Komazlić i Antun Sevšek. Biti arhitekt i govoriti o ključnoj ljudskoj potrebi za stanom, nadilazeći u isto vrijeme ograničenja svoje struke s ciljem osvjetljavanja pozadinskih sila koji tu arhitekturu oblikuju, duboko je etičan čin. Suvremeni arhitekt nije više samo umjetnik ili tehnički potkovan kreator, on je društveni kultivator. Njegova uloga je kultivacija društva, s ciljem da pripremi to isto društvo da prihvati nove nadolazeće forme i nove modele društva i arhitekture koja će u isto vrijeme biti proizvod i stvaratelj tog društva. Sve je to dio jedne borbe za novi svijet u trenutnom dobu koje je izgubilo vjeru u utopiju. To je duboko politički cilj koji se bori protiv strukturnog cinizma današnje politike i prevladavajuće ideologije. Kako bi mijenjali svijet, u dvadesetom stoljeću naši su preci uzimali puške u ruke. U dvadeset prvom stoljeću uzimat ćemo ovakve knjige.

Tamara Bjažić Klarin | „ZA NOVI, LJEPŠI ZAGREB!“ – ARHITEKTONSKI I URBANISTIČKI NATJEČAJI MEĐURATNOG ZAGREBA, 1918. – 1941. | Nakladnik: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

foto: Marko Mihaljević

Knjiga na inventivan način ujedinjuje dvije bitne teme za hrvatsku arhitektonsku struku – institut arhitektonskih natječaja i međuratnu arhitekturu Zagreba, pred kojim su danas ozbiljni izazovi postpotresne obnove. Uz prikaz svih pojedinačnih natječaja autorica uranja u teme geneze natječajne regulative, borbu za emancipaciju profesije, pitanja zaštite autorskih prava i prava nagrađenog autora na realizaciju, nadilazeći zadane prostorno-vremenske okvire istraživanja, pa nam tako pruža uporište za suvremenu promociju i razvoj instituta natječaja kao poželjnog modela za demokratične i transparentne odabire najkvalitetnijih prostornih rješenja. S druge pak strane, u brojnim podtemama i crticama sjajno objašnjava genezu modernizma u atmosferi lokalnog konteksta koji oslikava bogatim vizualnim i tekstualnim materijalom, pružajući njihovu znalačku interpretaciju. „Za novi, ljepši Zagreb!“ angažirano je istraživanje povijesti za bolje, poštenije i ljepše gradove u sadašnjosti; posvećeno natječajima u međuratnom Zagrebu koliko i samim natječajima i samoj onodobnoj arhitekturi; knjiga koja se može čitati kroz više fokusa, intrigantna i inspirativna stručnoj i širokoj javnosti.