Nominacije za nagradu Bernardo Bernardi 2020

GRADSKA RIVA U POREČU | Alan Kostrenčić, Darovan Tušek, Marija Pavlović | Poreč

foto: Arhiva grada Poreča

Fazno uređenje gradske rive u Poreču ovim projektom obuhvaća njen najširi dio, od carinskoga gata do nekadašnje gradske kavane. Cilj projekta bio je integrirati parter između obale i njenog zaleđa s ugostiteljskim objektima u jedinstvenu ambijentalnu i funkcionalnu cjelinu, što je s jedne strane postignuto ukidanjem paralelnog parkiranja uz prometnicu, uklanjanjem prodajnih kioska i srednje visokog zelenila, a s druge strane uspostavom permeabilnog pojasa razvijenih ploha klupa i zelenila s drvećem. Integracija djeluje i u širem kontekstu povijesne jezgre – povezivanjem s Cardom Maximusom preko smjerokaza u obliku aluminijskih podnih traka s ugraviranim imenima lokaliteta na koji upućuju. Tom simboličkom gestom prostor postaje povezni element u mentalnoj karti gradske jezgre Poreča. Iščišćen, uravnotežen i fluidan otvoreni prostor, koji omogućuje odvijanje raznovrsnih događaja, ujedno tvori i mikroambijente određene različitim postavom klupa, popločenjem i otocima s niskim zelenilom i stablima. Skladno kombiniranje različitih materijala čini prostor preko dana cjelovitim i homogenim, dok ga u večernjim satima dinamizira dodatni sloj u obliku dijagonalnih svjetlosnih linija. Funkcionalna i organizacijska čistost, bez prenaglašenih i nametljivih oblikovnih elemenata, dopušta da glavni fokus u percepciji prostora prijeđe na morski horizont i siluetu povijesne jezgre, a što ujedno predstavlja i najvažniju vrijednost ovog projekta.

LUKOBRAN U SUTIVANU – PETA POZORNICA | Berislav Lukšić | Sutivan

foto: Berislav Lukšić

Projekt sanacije lukobrana Veliki most s kraja 19. stoljeća u Sutivanu, na otoku Braču autor je iskoristio kao povod da realizira njegovu transformaciju u javni prostor. Angažmanom koji nadilazi okvire uobičajenoga arhitektonskog djelovanja, autor je iskustveno i teorijsko istraživanje potencijala tog prostora u kontekstu mjesta uspio provesti u djelo nizom malih suptilnih intervencija koje reagiraju na klimu, vizure i navike mještana, te respektiraju prirodu i međuodnose novih i starih oblika i materijala. Ova prostorna intervencija dokazuje da se i malim, ali pomno promišljenim zahvatima može učiniti „ni iz čega neštoˮ u sferi javnog prostora, pa i generirati nove kvalitete življenja mjesta.

PRISTUP I PREZENTACIJA UTVRDE PETRAPILOSA | Vjekoslav Gašparović | Buzet, Žonti bb

foto: Vjekoslav Gašparović

U Istri, nedaleko Buzeta, iznad doline rječice Bračane, na hridi uzdiže se srednjovjekovna feudalna utvrda Petrapilosa. Utvrda je obnovljena u sklopu europskog projekta Kulterra, stvorivši tako novu točku na turističkoj karti Istre. Osim konstruktivne sanacije, stabilizacije, restauracije i konzervacije ziđa, cjelokupnost revitalizacije upotpunjuje suvremeni i senzibilni arhitektonsko-oblikovni projekt pristupa i prezentacije baziran na implementaciji novonastalih arhitektonskih elemenata. Ti elementi promiču i elaboriraju novi sloj komunikacija, kao i nove modalitete funkcionalnih dispozicija sadržaja u svrhu ostvarivanja novih doživljajno-prostornih senzacija percepcije nasljeđa i krajolika, ali i infrastrukturnih preduvjeta za organizaciju povremenih kulturnih manifestacija. Funkcionalni i oblikovni arhitektonski elementi izvedeni su od dugotrajnih i izdržljivih materijala – nosivi konstruktivni elementi derivirani su od plosnatoga samozaštitnog čelika, dok su taktilne površine perfektuirane od masivnog drva hrastovih greda. Minimalistički pristup intervencije upotpunjuju dva polifunkcionalna čelična kontejnera. Kvaliteta projekta detektira se u minucioznom istraživanju prezentacije ovakvih specifičnih ambijenata u kojima se prožima senzibilitet historične arhitekture interijera i idiličnog pejzaža eksterijera.

AKO TEBE ZABORAVIM… – HOLOKAUST U HRVATSKOJ 1941. – 1945. / ZADNJE ODREDIŠTE AUSCHWITZ | Damir Gamulin, Antun Sevšek | Zagreb, Savska cesta 25

foto: Marko Mihaljević

Postav izložbe Ako tebe zaboravim… –  Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945., smješten je na autentičnom mjestu stradanja – Francuskom izložbenom paviljonu na Zagrebačkom zboru, u blizini željeznice, u kojemu se nalazio privremeni sabirni logor za Židove  s područja NDH. Težina teme – dodatno inspirirana dubokom simbolikom izložbenog prostora, ali i inicijalnom željom za mobilnosti izložbe – usmjerila je projektante na stvaranje oblikovnog jezika u kojemu se u modularnom sustavu isprepleću tematski i prostorni, univerzalni i lokalni fenomeni. Metafora željezničkog transporta kojim su žrtve odvođene u Auschwitz polazište je postava iza kojeg stoji jasan kustoski koncept i stav projektanata prema temi. Autori arhitektonskim jezikom uspijevaju u potpunosti uroniti posjetitelja u tragiku stradanja, komunicirati svim čulima i osjećajima, od tjeskobe i suosjećanja do introspekcije.