Udruženje hrvatskih arhitekata ove je jeseni pokrenulo novu programsku liniju Međunarodne mreže, posvećenu razmjeni znanja i uspostavljanju trajnih suradnji s inozemnim praksama, organizacijama i institucijama koje djeluju u arhitekturi i bliskim područjima.

Prvo događanje, organizirano u suradnji sa sarajevskom udrugom LIFT – prostorne inicijative i Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovini, održava se u studenom i prosincu u Zagrebu, a sastoji se od dvodnevnoga diskurzivnog formata Noći arhitekture Sarajevo x Zagreb i gostovanja izložbe nagrađene bosansko-hercegovačke arhitekture AABiH20182022 u prostoru Udruženja na Trgu bana J. Jelačića.

Noći arhitekture Sarajevo x Zagreb

25. – 26. 11. 2022.

Dvodnevni program temelji se na kratkim diskurzivnim formatima sarajevske udruge LIFT, a počinje u petak, 25. studenog, u 19 sati, svečanim otvorenjem izložbe AABiH20182022 i predstavljanjem partnera projekta. U subotu, 26. studenoga, s početkom u 12 sati, održava se ciklus predavanja kojima će svoj rad i djelovanje uživo predstaviti četiri arhitektonske prakse i tri organizacije iz BiH, a nakon predavanja slijedi panel-rasprava u kojoj će se predavači i predstavnice organizacija osvrnuti na izloženu produkciju, tendencije proširenoga kulturnog djelovanja te poveznice dviju scena i mogućnosti suradnje.

Raspored:

petak, 25. 11. 2022.

19:00

otvorenje izložbe i predstavljanje partnera

subota, 26. 11. 2022.

12:00

Ilma Kobilica, Zejd Kobilica [STUDIO MRAV]

Jasmin Sirčo [Sinteza]

LIFT – prostorne inicijative: projekti [Irhana Šehović, Dunja Krvavac]

Asocijacija arhitekata u BiH [Nejra Durmišević]

Istraživački centar za prostor [Sonja Rapajić]

Kenan Vatrenjak i Nedim Mutevelić [FILTER architecture]

Sabina Hodović i Harun Čerkez [Maketarium]

16:00

Panel-rasprava s predavačima i predstavnicama LIFT-a, AABiH i UHA-e

AABiH20182022

25. 11. – 9. 12. 2022.

Izložba AABiH20182022 predstavlja selekciju arhitektonskih radova nastalih u petogodišnjem razdoblju i nagrađenih na revijalnoj izložbi sarajevskog Collegiuma Artisticuma. Riječ je središnjoj godišnjoj smotri BiH arhitekture koja se održava od 1975. godine, a visoke kriterije vrednovanja potvrđuju godišnja selekcija radova i međunarodni stručni žiri. Na izložbi su prikazana 34 rada različitih medija, mjerila i tipologija, nagrađena u kategorijama realizacije, idejnog projekta, interijera i posebnih priznanja.

PARTNERI

LIFT – prostorne inicijative

LIFT – prostorne inicijative je nevladina organizacija koju je 2012. godine u Sarajevu osnovala grupa mladih arhitekata sa željom pokretanja platforme za razmjenu ideja, kreiranje novih narativa i edukaciju lokalnih zajednica u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Organizacija djeluje na sjecištu arhitekture i društvenog aktivizma, a njezine glavne programske linije su godišnji festival Dani arhitekture Sarajevo i niz manjih događanja koja se održavaju pod nazivom Noći arhitekture.

Dani arhitekture Sarajevo je četverodnevni festival, prvi put organiziran 2008. godine u Sarajevu kao odgovor mladih arhitekata na uočene nedostatke formalnog obrazovanja. Festival uključuje predavanja inozemnih predavača, izložbe, natječaje, rasprave, okrugle stolove i performanse u javnom prostoru. Od 2017. godine Dani arhitekture postaju kurirani festival, čija se izdanja održavaju pod vodstvom istaknutih ličnosti međunarodne arhitektonske scene, a 2021. format postaje bijenalan.

Noći arhitekture Sarajevo su dinamičniji format događanja koji se održava tijekom cijele godine, usmjeren aktiviranju lokalne zajednice u stvaranju i održavanju narativa u arhitekturi, prostornom planiranju i kulturi. Noći su intimniji tip događanja, a njihov format varira od prikazivanja filmova, preko predavanja i panela, do izložbi.

Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini (AABiH)

AABiH je strukovno udruženje nacionalne razine čiji su glavni ciljevi očuvanje kredibiliteta struke, promidžba kvalitetne arhitekture, edukacija građana o prostoru i isticanje javnog prostora kao društvene vrijednosti. Asocijacija je proizašla iz Saveza arhitekata BiH, osnovanog u Sarajevu sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća, a usmjerena je komunikaciji arhitektonske zajednice s društvom u cjelini i njezinu sudjelovanju u donošenju odluka o prostoru. Asocijacija djeluje u širokom spektru aktivnosti – od organizacija izložbi i konferencija do edukacija i participativnih akcija – a među recentnim postignućima ističu se organizacija izložbe Collegium Artisticum uza sudjelovanje međunarodnog žirija, angažman na unapređenju uvjeta rada u arhitekturi, vođenje portala aabh.ba, osnivanje bosansko-hercegovačkog ogranka međunarodne organizacije za očuvanje modernističkog nasljeđa Docomomo i pokretanje projekta Arhiva modernističke arhitekture u BiH (u suradnji s Historijskim muzejom Sarajevo).

Organizacija:

Udruženje hrvatskih arhitekata

Partneri:

LIFT – prostorne inicijative

Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini

Potpora:

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Vizualni identitet i dizajn promotivnih materijala:

Niko Mihaljević

Suradnja na postavu izložbe:

DRAVA INTERNATIONAL

Podrška:

Grohe Bosnia and Herzegovina, Croatia & Slovenia

Ulaz na događanja je slobodan.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA