Članak u časopisu: ČIP 160-161
Nikolaus Pevsner: U povodu diskusije historičara umjetnosti i arhitekata u Splitu
datum/vrijeme
31.12.1966.