Članak u časopisu: ČIP 668-671
Nikad potrebniji
datum/vrijeme
31.12.2010.

?Svečanom sjednicom, održanom 29. siječnja ove godine, označen je početak rada Udruge hrvatskih urbanista, koji je zbog niza administrativnih razloga odgađan. Udruga je zapravo službeno osnovana još u rujnu 2008. godine, kao udruga pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje poslova prostornog uređenja i planiranja, te koje se pretežito u svojoj djelatnosti bave prostornim planiranjem i urbanizmom. Tvrtke članice Udruge ostvaruju glavninu svojega prihoda od poslova izrade prostornih planova kao i sličnih poslova (izrada studija prostornog razvoja i slično), a članom Udruge može postati svaka pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ako ima najmanje tri donesena dokumenta prostornog uređenja u posljednje tri godine (od UPU-a na više) i najmanje tri aktualna ugovora o izradi dokumenata prostornog uređenja (od UPU-a na više).Udruga trenutačno broji 21 tvrtku s oko 320 zaposlenika, koji su u posljednje tri godine izradili ili još izrađuju više od 1000 prostornih planova. Članice su iz svih dijelova Hrvatske, a neke od njih su i Urbanistički institut Hrvatske, Urbanistički zavod grada Zagreba, IGH, Urbane tehnike, Urbos iz Splita i ostali. Predsjednik udruge je mr. sc. Ninoslav Dusper, dipl. ing. arh koji je na sjednici iznio ciljeve udruge od kojih su neki: afirmiranje urbanističke djelatnosti i profesije, poštivanje profesionalnih standarda prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja, poštivanje etičkih standarda struke u međusobnim odnosima, praćenje kulturnoga, znanstvenog i tehničkog razvoja, razvijanja međunarodne suradnje i osiguranje stručnog usavršavanja,Na svečanoj sjednici se, osim o razlozima osnivanja i ciljevima Udruge, govorilo i o aktualnim problemima u struci, uza sudjelovanje predstavnika članica i stručnih tijela lokalne samouprave. Svoju su podršku osnivanju Udruge na svečanoj sjednici dali i ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marina Matulović Dropulić te akademik Boris Magaš u ime Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske.Posljednja inicijativa udruge, s ciljem profesionalne integracije u europske tijekove, jest pokretanje procesa prijema Udruge u članstvo Europske udruge prostornih planera (European council of spatial planners), čije su članice već gotovo sve susjedne zemlje.O udruzi i njenim članovima i aktivnostima izvještavat ćemo vas i u sljedećim brojevima.