Natječaj za kliničku bolnicu Novi Zagreb ili kad se od stabala ne vidi šuma