Natječaj za izradu idejne osnove za stambenu zgradu na Trgu Mateoti u Rijeci