Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1951 godina
Morić Han u Sarajevu – Tip orijentalnog karavan-saraja
datum/vrijeme
31.12.1951.