Moderna Makarska – tura za javnost

Kako je modernizam obilježio grad u kojem je stanje s preizgrađenošću došlo do alarmantnog? Koja su najznačajnija ostvarenja i kakav je odnos prema nasljeđu modernizma u Makarskoj?

U suradnji projekta Motel Trogir i Udruge za istraživanje, promicanje i zaštitu kulturne baštine Makarskog primorja i Zabiokovlja «Kačić» tura modernom Makarskom održat će se u nedjelju, 8. rujna 2019. u 18 sati ispred zgrade FINA-e.

Turu će voditi arhitektice Petra Radić i Petra Visković iz Udruge Kačić.

Predviđeno trajanje je oko dva sata, a sudjelovanje besplatno.