Članak u časopisu: ČIP 94
Materijal za ziđe
datum/vrijeme
31.12.1960.