Tijela UHA-e
listopad 1958. – 1961.
datum/vrijeme
31.12.1961.

Predsjednik/ca UHA-e
Drago Galić