Članak u časopisu: ČIP 442
Kulture “Fasade”
datum/vrijeme
31.12.1990.