Komorna pozornica studentskog centra: Izložba karikature