Članak u časopisu: ČIP 297
Jedan segment informela u Hrvatskoj
datum/vrijeme
31.12.1977.