Aktualno
JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NAMJENSKIH SREDSTAVA ČLANOVIMA UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA
datum/vrijeme
18.05.2020.

 Predmet Javnoga poziva

I

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava članovima strukovnih udruga, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Korisnici potpore i osnovni kriteriji

II

Na temelju podataka i prijedloga strukovnih udruga, Ministarstvo kulture je razradilo model potpore koji će se realizirati tijekom svibnja 2020. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

III

Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

IV

Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

• članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine

• član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine

• član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa

• član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, kao niti Ministarstva kulture

• član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik

• član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625 kn

• član nije u 2019. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn Stručni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore članovima UHA-a: Umjetnik treba dokazati da je u 2018. i 2019. godini javno predstavio odnosno producirao i plasirao na tržište najmanje dva nova umjetnička rada ili dva idejna arhitektonska rješenja ili dva autorska teksta za kustose, kritičare, teoretičare likovnih i vizualnih umjetnosti (putem izložbi, festivala, predstavljanja u javnom prostoru, publikacije web stranice, galerijske prodaje, dućanske prodaje, web prodaja i sl.) putem izjave ili kataloga ili autorskog ugovora i dokaza o prihodima.

Nužni prilozi za prijavu su:

• potvrde o prihodima za 2019. godinu (potvrdu Porezne uprave o prihodima u prošloj, 2019. godini, može se dobiti putem ePorezne, sustava e-Građani ili se potvrdu može zatražiti osobno u nadležnoj Poreznoj upravi)

• ispunjeni skenirani obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi / obrazac zahtjeva nalazi se na poveznici http://uha.hr/ow/wp-content/uploads/2020/05/Zahtjev-za-dodjelu-jednokratnih-potpora_UHA.docx

• vlastoručno potpisana izjava o realiziranim umjetničkim radovima u 2018. i 2019. kojom dokazuju umjetničko djelovanje i pdf kataloga ili scan autorskih ugovora

• dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti: vlastoručno potpisana izjava pod krivičnom odgovornošću o nemogućnosti umjetničkog djelovanja uzrokovanih koronavirusom ili raskid autorskog ugovora za umjetnički projekt s klijentom zbog epidemije uzrokovane koronavirusom

Način prijave

V

Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.

Prijava se predaje isključivo elektroničkim putem na e-mail: tajnistvo@uha.hr.

VI

Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti, ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti, kao i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

VII

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge.

VIII

Udruge će svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija – https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24365). Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) će na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.

IX

Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskaznom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2019. godini, pri čemu će viši iznos jednokratne potpore biti dodijeljen za prihod u 2019. godini iznad 19.500 kn, a niži za prihod ispod tog iznosa.

Rok prijave

X

Rok prijave je 24. svibnja 2020. godine do ponoći. Umjetnici moraju ispuniti obrazac u digitalnom obliku i predati potpisan i ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore kao i svu traženu dokumentaciju na e-mail tajnistvo@uha.hr.