Grupa”Zemlja” i Hrvatska arhitektura između dva rata, Izvorni znanstveni rad