Gradski NO Maribor raspisuje natječaj za idejni plan spomenika NOB u Mariboru