Članak u časopisu: ČIP 644-645
Goran Rako, Krunoslav Ivanišin, Nenad Kondža: Nastavljamo s praksom afirmacije hrvatske arhitekture na međunarodnom planu
datum/vrijeme
31.12.2008.