Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2018. godini

UHA vas poziva na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. za Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2018. godini i dodjelu godišnjih nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata.

Radove Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2018. godini ocjenjivat će stručni žiri koji je ove godine sastavljen od međunarodnih gostiju, a to su Pippo Ciorra (Italija), Maruša Zorec (Slovenija) i Vedran Mimica (USA), kao i domaćih članova Stručnog savjeta UHA-e, a to su Ana Šverko i Maroje Mrduljaš, te Ana Mrđa kao koordinatorica. Na ovaj način debatu o arhitekturi u Hrvatskoj proširujemo izvan nacionalnih granica, s idejom intenzivnijeg povezivanja nacionalnog arhitektonskog diskursa s kompatibilnim međunarodnim kretanjima i suradnje s bliskim kulturnim sredinama.

Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su krajem ožujka 2019. godine u Rijeci u koprodukciji s Društvom arhitekata Rijeka (DAR) i DeltaLabom te programskim pravcem “Slatko i slano” projekta Rijeka 2020 – EPK.

Propozicije:

Osobe koje žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2018. godinu u matičnom društvu arhitekata. Autori svojim potpisom na prijavnici potvrđuju istinitost informacija. UHA ne odgovara za bilo kakve sporove koji bi mogli proizaći zbog krivo navedenih informacija na prijavljenim radovima.

Nagrade:

Sukladno “Pravilniku o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata”, ostvarenja prezentirana na godišnjoj izložbi konkuriraju za godišnje nagrade:

  • Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva
  • Drago Galić za najuspješnije ostvarenje u području stambene arhitekture
  • Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja
  • Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture

Način prezentacije:

Svaki rad treba biti prikazan na jednom pdf-u pripremljenom za tisak u CMYK boji, formata 420 x 891 mm, vertikalno, prema sljedećoj shemi:

Shema plakata

Osim pdf pripreme plakata, predaje se fotodokumentacija i grafički prilozi u jpg i pdf formatu, maksimalne veličine 5MB po slici, ograničeni na maksimalno 6 fotografija te nužno potreban broj nacrta (tlocrti, presjeci, pročelja iz idejnog ili glavnog projekta građevine).

SVA DOKUMENTACIJA SE PREDAJE DIGITALNO NA E-MAIL tajnistvo@uha.hr

Dokumentacija za prijavu:

1) Ispunjena prijavnica

Prijavni obrazac mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje. Obrazac mora biti ispunjen ispravno i sadržavati sve potrebne podatke (točan naziv rada, a osobito je važno da se pod rubrikom autori potpisuju fizičke osobe).

Prijavnica 2018

2) PDF priprema plakata

Format plakat je 420 x 891 mm, vertikalno, prema shemi u prilogu.

3) Kopija uplate participacije

4) Potvrda o podmirenoj članarini svih navedenih autora za 2018. od matičnog društva arhitekata

5) Fotografije ostvarenja u jpg formatu

Fotografije se predaju zajedno s navodom autora fotografija.

6) Grafički prilozi u pdf formatu

7) Tekstualna obrazloženja u Word formatu

Do 1 kartice teksta, odnosno 1800 znakova.

8) Publicistika/nakladnički rad

Publicistika odnosno nakladnički rad se predaje u 3 primjerka rada na poštansku adresu UHA-e kao i pdf rada na e-mail.

Rok i način predaje dokumentacije:

Ponedjeljak 11. veljače 2019. do 16:00 sati na e-mail UHA-e tajnistvo@uha.hr.

Participacija za sudjelovanje iznosi 500,00 kn po svakom prijavljenom radu (PDV uključen), a uplata se vrši na sljedeći račun:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10000 Zagreb

IBAN: HR6223600001101550751

OIB: 01152649489

Telefon: 01 4816151

E-mail: tajnistvo@uha.hr

U slučaju nepotpune i zakašnjele prijave dokumentacija i participacija se ne vraćaju. Predajom prijave autori pristaju na propozicije ovog Poziva.

*fotografija: Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2017., Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu, autor Matija Kralj