Godišnja izložba ostvarenja

Arhitektica Zoja Dumengjić

Nominacija za nagradu Neven Šegvić 2020.

Autori:

Zrinka Barišić Marenić

Tvrtka:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Program / vrsta:

Znanost
Publicistički i/ili nakladnički rad

Obrazloženje stručnog žirija:

Iscrpnu doktorsku disertaciju posvećenu izuzetnoj predstavnici hrvatskoga arhitektonskog modernizma, Zoji Dumengjić autorica je pretočila u monografiju u kojoj njezin život i djelovanje predstavlja u širemu stručnom i kulturnom kontekstu, hrvatskomu i svjetskomu, uvjerljivo uspostavljajući višeslojne poveznice i komparacije. U knjizi se ističu specifična polazišta Zoje Dumengjić kao žene i emigrantice, a fokus se usmjerava na najznačajnija ostvarenja unutar njezina cjelokupnog opusa od gotovo 200 projekata: realizacija, projekata i nagrađenih natječajnih projekata. Ova uzorno strukturirana knjiga izniman je doprinos predstavljanju djelovanja sjajne arhitektice, ali i nizu monografskih obrada opusa istaknutih domaćih arhitektica i arhitekata 20. stoljeća. Upravo je profesor Neven Šegvić takav pristup postavio kao osnovu cjelovitog prikaza razvoja hrvatske arhitekture, a taj je pak prikaz jedan od ključnih temelja na kojem se razvija suvremena arhitektonska misao.

O projektu (tekst autora):

Zoja Dumengjić iznimna je stvaralačka osobnost na našoj arhitektonskoj sceni XX. stoljeća. Njezin životni vijek proteže se tijekom cijelog stoljeća, a stvaralački vijek obuhvaća više od središnjih pedeset godina. Kontinuitetom stvaranja moderne arhitekture i specifičnim arhitektonskim prosedeom ističe se u zemlji i izvan nje. Stoga uvodna poglavlja znanstvene monografije Arhitektica Zoja Dumengjić tvori paralelni prikaz dvaju poglavlja; Djelovanje arhitektice Zoje Dumengjić ... /… u okviru korpusa hrvatske moderne arhitekture. Bogat grafički materijal dopunjava tekstualnu analizu, te zorno prezentira arhitektonsku scenu Hrvatske XX. stoljeća znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti. Analiza cjelina opusa Zoje Dumengjić prezentira analogni paralelni prikaz ostvarenja arhitektice u okviru različitih tipologija i djela suvremenika. Specijaliziranost u području zdravstvene arhitekture jasno dolazi do izražaja, ali i široka skala drugih tipologija kojima se arhitektica bavila. Cjelokupni opus od gotovo 200 projekata, tvori splet realizacija, projekata i nagrađenih natječajnih projekata. Najznačajnijih 10 ostvarenja fokusirano je poglavljem Izbor djela. Slojevitost života i djela zaključno je poglavlje, u kojem se sumiraju njezina specifična polazišta kao žene i emigrantice, opus i odrednice autorske arhitekture, osobitost djela unutar korpusa hrvatske moderne arhitekture, baštinjeno djelo i njezino pionirstvo.  U pratećim poglavljima prezentiran je cjelokupni katalog radova, bibliografija, itd. Od tridesetih godina XX. st. pionirski iskoraci Zoje Dumengjić nižu se na svim područjima kojima se bavila, a kulminiraju najvišim nagradama za životno djelo na području arhitekture i urbanizma, nagradama „Viktor Kovačić“ i „Vladimir Nazor“, po prvi puta dodijeljenih arhitektici. 

 

Arhitektica Zoja Dumengjić

Autorica: Zrinka Barišić Marenić

Nakladnici: UPI-2M PLUS, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Recenzenti: Ivan Juras, [Tomislav Premerl], Andrej Uchytil

Urednica: Zrinka Barišić Marenić

Lektura i korektura: Silvija Brkić Midžić

Prijevod sažetka: Neda Borić

Dizajn: Minimum d.o.o.

Tisak: Tiskara Zelina d.d.

ISBN 978-953-7703-36-3

Potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreba, HAZU, te Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zahvala Muzeju grada Zagreba i Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU za ustupanje prava na publiciranje dijela grafičkog materijala, kao i svim drugim izvorima, te autorima fotografija. Cjelokupni izvori iscrpnog grafičkog materijala navedni su u prilogu znanstvene monografije.

Zagreb, 2020.

 

 

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA