Godišnja izložba ostvarenja

Stambeno-poslovna građevina Vrbani

Foto: Damir Fabijanić
Foto: Damir Fabijanić
Foto: Damir Fabijanić
Foto: Damir Fabijanić
Foto: Damir Fabijanić
Foto: Damir Fabijanić

Autori:

Zoran Zidarić
Tomislav Ćurković

Tvrtka:

Dva arhitekta d.o.o.

Projektni tim:

Zoran Zidarić , Tomislav Ćurković , Tomislav Burgund , Robert Grubišić , Mateja Tortić / Dva arhitekta d.o.o.

Suradnici:

Nina Anić Mrđen Dva arhitekta d.o.o.

Investitor:

Renta plan d.o.o.

Izvođač:

Domograd d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2017.

Godina dovršetka projektiranja:

2018.

Godina početka gradnje:

2018.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

2586 m2 m2

Ukupna tlocrtna površina:

1293 m2 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

86000000 kn

Program / vrsta:

Stanovanje

Lokacija:

Zagreb

O projektu (tekst autora):

Stambeno poslovna zgrada na Vrbanima smještena je u zoni pretežito stambene izgradnje. Na susjednoj čestici, uz samu među, nalazi se višestambena građevina "U" oblika, na koju se nova zgrada nastavlja i zajedno s njom formira smislenu arhitektonsku cjelinu, ostavljajući u središtu slobodan dvorišni prostor. Zgrada je, zbog vizura i osunčanja, pretežito orijentirana na južnu, zapadnu i istočnu stranu parcele. S obzirom da sa istočne i zapadne strane nisu dozvoljene istake, vanjski prostori stanova tamo su riješeni pomoću loggia, dok se sa južne strane fasada razigrava u obliku balkona, koji svojom dimenzijom i položajem postaju svojevrstan lajtmotiv cijelog projekta. U funkcionalnom smislu, etažu prizemlja čine poslovni prostori trgovačke, ugostiteljske i uredske namjene. Na sljedećih pet etaža smješteno je ukupno 58 stanova sa pripadajućim parkirno garažnim mjestima u podrumskoj etaži te spremištima u prizemlju. Pristup građevini je bez barijera, poslovni prostori projektirani su u jednom nivou bez visinskih razlika, a stambeni dio opremljen je dizalima i komunikacijama propisane veličine. Korištenjem suvremenih materijala postiže se suptilan, ali sofisticiran izgled zgrade koja se svojim oblikom i katnošću uspješno uklapa u urbanu matricu tog dijela grada.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA